Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Aleksandrów, dnia 23.02.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr XV/83/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie dot. opryskiwaczy.

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z uzytkowania, nalezy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgloszenie opryskiwacza mozna dokonać:

  • pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl
  • bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektroatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju ul. Pl. Wolności 8, 23-408 Biłgoraj, tel/fax 84 6862744

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

20 lutego 2017

Projekt „Droga do sukcesu”

Logo

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Droga Męczenników Majdanka 181
20-325 Lublin
Tel. 516-283-389
Tel. 81 710-19-00 wew. 3
www.fundacja.lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl

14 lutego 2017

Zaproszenie na XVII Sesje Rady Gminy Aleksandrów

treść zaproszenia

13 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z funkcjonariuszami Policji

ZAPROSZENIE

        Komenda Powiatowa Policji zaprasza seniorów z gminy Aleksandrów  na spotkanie z funkcjonariuszami  Policji , które odbędzie się 27 stycznia 2017 r. (piątek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Aleksandrów.

        Na spotkaniu zostanie poruszony temat oszustw na tzw. „wnuczka ‘’, „administratora”, „urzędnika” itp.  jak się bronić przed wszelkiego rodzaju oszustwami oraz o bezpieczeństwie na drodze osób starszych jako pieszy  i kierujący.

Uczestnikom zostaną rozdane elementy odblaskowe. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

27 stycznia 2017

Walne Zgromadzenie Gminnego Klubu Sportowego "Aleksandria"

GKS Aleksandria
serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków sportu
na
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się

27 STYCZNIA 2017 r. (piątek), godz. 1730

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (wejście obok apteki).

 

W porządku zgromadzenia, m.in.:

- podsumowanie dotychczasowej działalności

- wybór nowego Zarządu Klubu

24 stycznia 2017

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Aleksandrów

treść ogłoszenia

21 grudnia 2016

Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Drodzy Rolnicy,

Pragnę Państwa poinformować, ze każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków.
Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl .

 

Adam Sekściński

25 listopada 2016