Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE WYNIKU dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Aleksandrów.

Aleksandrów, dnia 21.03.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017

 O G Ł O S Z E N I E W Y N I K U

dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Aleksandrów.

21 marca 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKU dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Aleksandrów.

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 

21 marca 2017
Czytaj więcej o: APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Ogłoszenie KRUS - wakacje 2017

logo krusW okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy , na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób narządów ruchu; chorób układu oddechowego.

Dla dzieci z terenu województwa lubelskiego:

 

  • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 16.07 - 05.08.2017 r.
  • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układuoddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07 - 07.08.2017r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym / Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017 r. w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju.

20 marca 2017

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów

treść zaproszenia

20 marca 2017

Szkolenie dla rolników

LOGO LODRLODR Końskowola

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BIŁGORAJU

 

 

 

 w dniu 10-go marca (piątek) 2017 roku o godz 1000 w Urzedzie Gminy Aleksandrów organizuje szkolenie rolnicze na temat:

"Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku, płatności dla małych gospodarstw oraz innych wznawianych funduszy dla rolników z PROW 2014-2020.

W trakcie szkolenia zbierane będą zgłoszenia na organizowane w marcu badanie techniczne opryskiwaczy oraz dwudniowy kurs chemizacyjny dla początkujących.

Szkolenie obsłuży: pracownik LODR, ARiMR oraz KRUS.

Zainteresowanych prosze o punktualne przybycie.

Doradca rolnosrodowiskowy
LODR - Edward Koper
tel. 607725379

28 lutego 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Aleksandrów, dnia 23.02.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr XV/83/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie dot. opryskiwaczy.

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z uzytkowania, nalezy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgloszenie opryskiwacza mozna dokonać:

  • pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl
  • bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektroatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju ul. Pl. Wolności 8, 23-408 Biłgoraj, tel/fax 84 6862744

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

20 lutego 2017

Projekt „Droga do sukcesu”

Logo

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Droga Męczenników Majdanka 181
20-325 Lublin
Tel. 516-283-389
Tel. 81 710-19-00 wew. 3
www.fundacja.lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl

14 lutego 2017