Gmina Aleksandrów

o Gminie

Gmina Aleksandrów położona jest w południowej części województwa lubelskiego w powiecie biłgorajskim. Jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu, w skład którego wchodzi ogółem czternaście gmin. Siedziba gminy znajduje się w miejscowości Aleksandrów, położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 853 relacji Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski, w odległości około osiemnastu kilometrów od siedziby władz powiatowych (m. Biłgoraj) oraz około stu sześciu kilometrów od stolicy województwa (m. Lublin).
Dwustronna zwarta zabudowa nadaje drodze charakter ulicy a jej długość wynosi 9,1 km. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2010 roku wynosiła 3317. Gmina położona jest na Równinie Puszczańskiej na wysokości 220 m n. p. m., sąsiaduje z gminami: Biłgoraj, Józefów, Księżpol, Łukowa i Tereszpol. Powierzchnia gminy wynosi 54,26 km2, w tym 17,5 km2 zajmują lasy (tj. 32,3%  ogólnej powierzchni gminy). W skład gminy wchodzi sześć miejscowości tj.: Aleksandrów, Bukowiec, Margole, Podlas, Sigła, Trzepietniak. Gmina podzielona jest na cztery sołectwa. Należy wspomnieć, iż w latach 1973 -  1992 Aleksandrów należał do gminy Józefów.

Budynek UGReaktywowanie działalności Gminy Aleksandrów nastąpiło z początkiem 1992 roku i od tej daty rozpoczął się jej dynamiczny rozwój. Mieszkańcy znani z pracowitości, przedsiębiorczości i zdrowego rozsądku wybrali do Rady Gminy ludzi znanych, sprawdzonych dających pewność rzetelnego i uczciwego postępowania. Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Tadeusz Bździuch, który pełnił tą funkcję do dnia swojej śmierci tj. 22 września 2009 r. Na urząd Wójta Gminy Aleksandrów Radni wybrali Pana Józefa Henryka Białego, który swoje stanowisko pełni do dnia dzisiejszego. Od tej chwili, mieszkańcy poczuli się autentycznym samorządem gminnym, samodzielnymi gospodarzami swojej gminy. Rozpoczął się dynamiczny rozwój i rozkwit Aleksandrowa, który trwa do chwili obecnej. W tym okresie Aleksandrów wykonał ogromny skok w budowie infrastruktury technicznej i ogólnego rozwoju. Radni wspólnie ze społeczeństwem gminy dzięki swojej determinacji w osiągnięciu celów, zaproponowanych do realizacji przez wójta Jozefa Henryka Białego, który znany jest z  zaangażowania i charyzmy, doprowadzili do wykonania wielu inwestycji, oto niektóre z nich:

 

W 1994 roku pod wodzą proboszcza ks. Wiktora Kozińskiego parafianie rozpoczęli budowę nowego kościoła, według projektu krakowskiego architekta, pana M.Cholewińskiego. Nowy kościół oddano do użytku w 2000 r. Na terenie gminy Aleksandrów działa wiele instytucji ułatwiających życie mieszkańców tj.: Urząd Gminy; Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny; Gminna Biblioteka Publiczna; Poczta Polska; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Filia Banku Spółdzielczego z Księżpola; Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego z Biłgoraja. Swoją działalność prowadzą także stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Pierwszym; Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Drugim; Gminna Orkiestra Dęta; Ludowy Zespół Śpiewaczy „Aleksandrowiacy” Gminny Klub Sportowy „Aleksandria”; Towarzystwo Krzewienia Kultury Ludowej im. Braci Bździuchów; Chór Parafialny im. Błażeja Nowosada; Chór Parafialny „Stanislaus”; Stowarzyszenie Przyjaciół Aleksandrowa „Przełazek”. W każdej z czterech części Aleksandrowa, prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: