Gmina Aleksandrów

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Aleksandrów, dnia 23.02.2017 r.

Znak postępowania: IGK.524.1.2017 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr XV/83/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

XVI Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego w Szachach

Powiększ zdjęcie

22 lutego w Aleksandrowie po raz szesnasty spotkali się miłośnicy gry w szachy z terenu naszego powiatu. Organizatorem jak co roku było Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie a osobą odpowiedzialną za organizację turnieju niestrudzony pan Artur Kimak.
Wśród uczniów szkół podstawowej w kategorii dziewcząt w pierwszej trójce miejsca zajęły: Julia Rutkowska (SP 1 Biłgoraj), Kinga Hurkała (SP Tereszpol Kukiełki) i Emilia Zawiślak (SP Tereszpol Kukiełki). Wśród chłopców najlepsi byli: Adrian Mucha (SP 3 Biłgoraj), Krzysztof Łaba (SP 1 Biłgoraj) i Kamil Kręt (SP Tereszpol Kukiełki). Naszą szkołę podstawową reprezentował tylko jeden uczeń - Dawid Rybak, który zajął 28 miejsce.

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: XVI Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego w Szachach

Ogłoszenie dot. opryskiwaczy.

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z uzytkowania, nalezy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgloszenie opryskiwacza mozna dokonać:

  • pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: o-bilgoraj@piorin.gov.pl
  • bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektroatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biłgoraju ul. Pl. Wolności 8, 23-408 Biłgoraj, tel/fax 84 6862744

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

20 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie dot. opryskiwaczy.

Projekt „Za drzwiami wyobraźni”- tworzymy książkę z Modelem

Powiększ zdjęcie plakat%20akcji

logo akcji
Projekt „Za drzwiami wyobraźni” pod patronatem honorowym Wójta Gminy Aleksandrów rozpocznie się od marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie. Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich zainteresowań, rozbudzanie wyobraźni oraz wydanie unikatowej książki dla najmłodszych stworzonej przez jego uczestników. Projekt został dofinansowany przez Firmę Model Opakowania Sp. z o. o. z siedzibą w Biłgoraju w kwocie 2000 tysięcy złotych. Dzięki temu dzieci w wieku 8-9 lat oraz młodzież w wieku 12-15 lat będzie mogła uczestniczyć w różnych zajęciach rozwijających zainteresowania literackie, plastyczne, fotograficzne i edytorskie. 

20 lutego 2017
Czytaj więcej o: Projekt „Za drzwiami wyobraźni”- tworzymy książkę z Modelem

Projekt „Droga do sukcesu”

Logo

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Droga Męczenników Majdanka 181
20-325 Lublin
Tel. 516-283-389
Tel. 81 710-19-00 wew. 3
www.fundacja.lublin.pl
www.inkubator-lublin.pl

14 lutego 2017
Czytaj więcej o: Projekt „Droga do sukcesu”

100 urodziny naszej mieszkanki.

Powiększ zdjęcie Fot.%20A%20Wroński

Pani Marianna Szymanik urodziła się 3 lutego 1917 r. w Aleksandrowie w rodzinie Jana i Marianny Potockich. 100 lecie urodzin to wydarzenie piękne, niezwykłe i doniosłe zarówno dla rodziny jak i dla całej społeczności w której wyrosła, żyła i której służyła. W życie Pani Marianny wpisało się wiele traumatycznych  przeżyć. Szczególnie trudnym okresem była II wojna światowa, która przyniosła śmierć najstarszego brata Janka, który zginął od kuli niemieckiego snajpera, śmierć rodziców i pobytw obozie koncentracyjnym na Zamku w Lublinie skąd była wywieziona na ciężkie roboty do Niemiec.

14 lutego 2017
Czytaj więcej o: 100 urodziny naszej mieszkanki.

Zaproszenie na XVII Sesje Rady Gminy Aleksandrów

Zajęcia „Buty Mikołajka”

Powiększ zdjęcie

Grupa sześciolatków pod opieką wychowawczyni Karoliny Lewczyk z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie (ul. Wesoła) uczestniczyła 7 lutego bieżącego roku w zajęciach pn. „Buty Mikołajka”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie przygotowała je na podstawie scenariusza autorstwa Weroniki Piotrowskiej i autorki ilustracji Olgi Bardan. Zajęcia opierały się na opowiadaniu "Co za wstyd" z książki "Mikołajek. Niczego się nie boję" (wyd. Znak).

10 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia „Buty Mikołajka”