Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

XII Sportowy Turniej Miast i Gmin

Banner turnieju miast i gmin

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2016

26 maja – 1 czerwca 2016 r.

 KALENDARZ IMPREZ TURNIEJOWYCH W GMINIE ALEKSANDRÓW PLANOWANYCH NA DZIEŃ 01 CZERWCA 2016 ROKU

Lp.

miejsce

uczestnicy

rodzaj konkurencji
turniejowych

osoby
odpowiedzialne

1

ORLIK

ALEKSANDRÓW PIERWSZY 104

dzieci klas I – VI

dzieci przedszkolne

młodzież

osoby dorosłe

przeciąganie liny

wyścig w workach

rzut kółkiem do celu

przejście pod poprzeczka

sztafety

Dyrektor

Animator

Nauczyciele w-f.

2

ORLIK

ALEKSANDRÓW TRZECI 554

młodzież gimnazjalna

dzieci przedszkolne

młodzież

osoby dorosłe

przeciąganie liny

przejście pod poprzeczką

konkurs mistrza skakanki

skacz, chwyć, rzuć

Test Coopera

Dyrektor Animator

Nauczyciele w-f.

18 maja 2016
Czytaj więcej o: XII Sportowy Turniej Miast i Gmin

500 BUS

Logo programu 500 plus

MASZ PYTANIA O PROGRAM
RODZINA 500+ ?
500 BUS PRZYJEDZIE DO TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI
w dniu 13 maja 2016 r. Urząd Gminy Aleksandrów

10 maja 2016
Czytaj więcej o: 500 BUS

Wystawa fotografii „Ożywione książki ”

Powiększ zdjęcie

Z okazji Światowego Dnia Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie od 23 kwietnia do końca czerwca 2016 roku można oglądać wystawę zatytułowaną „Ożywione książki”. Prezentuje ją również w tym samym czasie  Biblioteca Pública de Viana w Hiszpanii.
Na ekspozycji pokazano 32 fotografie wykonane przez młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki „Okładka” w Aleksandrowie i czytelników z  hiszpańskiej biblioteki. Fotografie w oryginalny sposób promują literaturę polską i hiszpańską. Wykonanie zdjęć polegało na połączeniu okładki z sylwetką fotografowanej osoby. W efekcie powstały kreatywne połączenia osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.
Wystawa stała się okazją do promowania czytelnictwa w ciekawy oraz niecodzienny sposób. Dała także możliwość poznania zainteresowań literackich polskich i hiszpańskich czytelników. Biblioteka w Aleksandrowie i Biblioteca Pública de Viana są bibliotekami partnerskimi w ramach programu Sister Libraries.

9 maja 2016
Czytaj więcej o: Wystawa fotografii „Ożywione książki ”

Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

pszczołaPszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.
Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

W trakcie oblotu pszczół nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub w innych miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.

  1. Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  2. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
  3. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
  4. Należy tak dobierać środki ochrony roślin aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547  z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

4 maja 2016
Czytaj więcej o: Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddział w Lublinie

logo Agencji Rynku Rolnego

INFORMACJA

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są gatunki roślin:

  • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
  • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
  • ziemniak,
  • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach zniszczonych w wyniku działania niskich temperatur również mogą ubiegać się o dopłaty. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za materiał siewny jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną bądź złożyć osobiście w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00 oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pi w zakładce Materiał siewny.

26 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddział w Lublinie

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Aleksandrów

Agnieszka Frączek w Aleksandrowie 18.04.2016 r.

Powiększ zdjęcie

Pisarka Agnieszka Frączek spotkała się 18 kwietnia 2016 roku z Dyskusyjnym Klubem Książki „Okładka” i najmłodszymi czytelnikami w Aleksandrowie. Jest ona doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Jej utwory w zabawny i ciekawy sposób uczą dzieci kultury słowa oraz jak unikać błędów językowych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia duży Dong, przyznawanego przez Polska Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Lubi także zwierzęta, które często są bohaterami jej utworów.

19 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Agnieszka Frączek w Aleksandrowie 18.04.2016 r.

Komunikat dot. oszustw związanych z Programem 500+

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informuję, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i mozna go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

15 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Komunikat dot. oszustw związanych z Programem 500+

Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016

logo azbest

Informujemy, iż w dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok Nr 10 lub pod numerem telefonu 846875002 w. 43 oraz na stronie: www.azbest.lubelskie.pl

12 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Nabór uzupełniający wniosków na usuwanie azbestu - 2016

Wyniki IX Oólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Malowane poezją"

 

Aleksandrów, dn. 30.03.2016 r.

Protokół
z IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Malowane poezją”

Komisja Konkursowa:
Przewodnicząca: Anna Świca (nauczyciel plastyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju)
Członek: Wanda Buczek (instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju)
Członek: Paulina Kozak (plastyk, grafik komputerowy)

Na konkurs wpłynęło z terenu całej Polski (szkół, bibliotek, świetlic, domów kultury, klubów) ogółem 1615 prac w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej - 810 prac, klasy IV-VI szkoły podstawowej -541 prac, klasy I-III gimnazjum-264 prace).

Komisja po wnikliwej ocenie wszystkich prac postanowiła przyznać nagrody następującym osobom:

8 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Wyniki IX Oólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Malowane poezją"

Akcja „Czytam w podróży… Herberta” w Aleksandrowie 06.04.2016 roku

Powiększ zdjęcie

6 kwietnia 2016 roku odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży...Herberta". Organizatorzy kampanii to Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Klub Herbertowskich Szkół. Partnerzy akcji „Czytam w podróży”, realizowanej w ramach kampanii społecznej „Pan Cogito”, to Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza, partner strategiczny to Alior Bank. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie wspólnie z  Dyskusyjnym Klubem Książki „Okładka” zorganizowała akcję w Aleksandrowie. Klubowiczki rozdawały zakładki czytelnikom w bibliotece, uczniom w aleksandrowskim gimnazjum  oraz podróżującym przy autobusie szkolnym i na przystanku obok gimnazjum. W czytelni uczniowie gimnazjum słuchali wierszy Zbigniewa Herbarta. Wzięli także udział w kalamburach podczas, których młodzież odgadywała tytuły wierszy poety.
Działanie to popularyzowało twórczość Herberta ale równie promowało czytelnictwo w ogóle.  Każda podróż to dobra okazja do czytania.

8 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Akcja „Czytam w podróży… Herberta” w Aleksandrowie 06.04.2016 roku

"DAR KRWI - owocem żywej wiary"

Logo PCKOddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, zwraca się z prośbą i zachęca mieszkańców Gminy Aleksandrów do oddawania krwi podczas organizowanej otwartej akcji poboru krwi, która odbędzie się dnia

17 kwietnia 2016 r. (niedziela) w godz od 9 do 14 w lokalu Urzędu Gminy Aleksandrów

Duchowym hasłem tegorocznej akcji są słowa krajowego duszpasterza HDK ks. płk. Zenona Surmy "DAR KRWI - owocem zywej wiary"
Dar krwi jest wymownym świadectwem chrześcijańskiej miłości, wyrażającej się w bezinteresownej trosce o życie i zdrowie drugiego człowieka.

Krew może oddawać każdy zdrowy człowiek w wieku 18 - 65 lat, zgłaszając się na akcję z dowodem osobistym.


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, w tym szczególności strażaków OSP o zrozumienie potrzeb osób oczekujących na dar krwi, gdyż oddając krew - przywracamy nadzieję ludziom chorym i cierpiącym.


Z wyrazami szacunku

PREZES
Zarządu Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Biłgoraju

Józef Żybura

5 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: "DAR KRWI - owocem żywej wiary"