Imieniny obchodzą:
Strona główna
Dożynki Powiatu Biłgorajskiego w Aleksandrowie za nami PDF Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 4.00 na 5)
piątek, 29 sierpnia 2014 13:07

 

 

Dożynki Powiatu Biłgorajskiego, są już za nami. Mimo niesprzyjającej pogody uroczystość można uznać za udaną. Jak co roku dożynki w Aleksandrowie są przykładem wielkiego zaangażowania mieszkańców całej Gminy Aleksandrów i jej władz samorządowych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wnieśli swój wkład w organizację tej imprezy. W imieniu mieszkańców Aleksandrowa Czwartego  składamy podziękowania Panu Zdzisławowi Hułasowi i pani Bożenie Hułas za osobiste zaangażowanie, pomoc w organizacji oraz zaopatrzenie „Zagrody” w pieczywo (chleb, ciasta drożdżowe, bułki, ciastka), które było specjalnie przygotowywane na potrzeby dożynek, panu Łukaszowi Borowcowi oraz Agacie Borowiec za ufundowanie strojów dla pań z grupy wieńcowej z Aleksandrowa Czwartego. Mieszkańcy Aleksandrowa Drugiego dziękują panu Januszowi Bielakowi („Bar za Gminą”) – jednemu ze sponsorów scenki „Wesele”(Damian Surmacz). Podziękowania składamy panu Stanisławowi Bździuchowi z Aleksandrowa Drugiego za szczególny wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie 3 elementów korowodu (scenka „Dziesiątek”, „Skansen na kołach”, „Kosiarka”), panu Stanisławowi Bździuchowi z Aleksandrowa Pierwszego za przygotowanie zaprzęgu dla Starostów Dożyne (kDziękujemy również:

- pracownikom Urzędu Gminy Aleksandrów za osobiste zaangażowanie podczas uroczystości (prowadzenie konkursów),

- Kindze Różańskiej za przygotowanie i realizację pomysłu „Wicie wianków”

- Natalii Kozak i Ewie Garbacz i Annie Cios – za przygotowanie punktu dla dzieci „Malowanie buziek”

- pani Kazi Bielak (plastyk) za talent, osobiste zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie dekoracji amfiteatru i jego otoczenia, pomoc przy projekcie zaproszeń, plakatów i wszelkich elementów, które wzbogaciły wizualnie nasze dożynki oraz za pomoc w dniu uroczystości. Przy tej okazji dziękujemy również za pomoc plastykom (Magdzie Maciocha, Paulinie Kozak).

- Paulinie Kotwis i Roksanie Bielak za pomysłowość, poczucie humoru i niewątpliwy talent aktorski, który ujawnił się w skeczach, które przygotowały specjalnie na naszą uroczystość.

- pani Beacie Ćmil za pomoc w przygotowaniu konkursu "Giganty i Dziwolągi" - ciekawostki z pola, sadu i ogrodu,

- paniom Stasi Bil (Al. I), Jadzi Harasiuk (Al. II), Justynie Bielak (Al. III) za zorganizowanie "punktów zbiórki ciast" z terenu swoich dzielnic, zaangażowanie i pomoc,

- wszystkim paniom i panom (bo tacy równiez byli) za zaprzygotowanie dekoracji korowodu (m.in. za zrobienie kwiatów z bibuły),

- panu Adamowi Leszczyńskiemu (nauczyciel), za poświęcony czas, pomoc i bezpośrednie zaangażowanie zarówno w przygotowaniach jak i podczas uroczystości.

- dyrektorom domów kultury z terenu powiatu oraz pracownikom urzędów, zajmujących sprawami kultury na terenie swoich gmin za wspaniały kontakt, zrozumienie, życzliwość, zaangażowanie  oraz dobre rady,

- dziękujemy funkcjonariuszom policji za zapewnienie bezpiecznego przejazdu korowodu dozynkowego, oraz za czuwanie nad bezpieczenstwem przebiegu imprezy,

- członkom jednostek OSP z Aleksandrowa Pierwszego i Drugiego  za pomoc organizacyjna podczas przebiegu imprezy,

- członkom delegacji z poszczególnych gmin za zrozumienie oraz wytrwałość podczas przejazdu korowodem oraz wiele miłych życzliwych słów,

- pracownikom Starostwa Powiatowego w Biłgoraju za kompetencję, życzliwość i stworzenie atmosfery dobrze układającej się współpracy,

- pani Renacie Socha – Dyrektorowi MDK w Biłgoraju za osobiste zaangażowanie wykraczające poza zakres obowiązków służbowych, prowadzenie konferansjerki podczas dożynek.

- dziękujemy Staroście Dożynkowemu panu Czesławowi Podkańskiemu za życzliwość zrozumienie oraz wpisanie się w poczet sponsorów tegorocznych dożynek.

Szczególne podziękowania składamy:

-  pani Marzenie Krajewskiej-  dyrektorowi Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie  pracownikom, dzieciom oraz rodzicom za pomoc i przygotowanie części artystycznej, przejazdu w korowodzie oraz wkład w przygotowanie dekoracji (malowanie „ptaków cudaków”)

- młodzieży (uczniom gimnazjum, szkół średnich, studentom za zaangażowanie i pomoc w organizacji.

Dziękujemy sołtysom poszczególnych części Aleksandrowa (Kazimierz Larwa - Al. I, Stanisław Kuliełka - Al. II, Krzysztof Koszarny - Al. III,  Grzegorz Góra - Al. IV), przewodniczącym KGW (Halinie Larwa - Al. I, Krystynie Komada  - Al. II, Józefie Nizio - Al. III, Leokadii Kręt - Al. IV) i radnym za trud i poświęcony czas i zaangażowanie się w organizację uroczystości.

Serdecznie dziękujemy właścicielom traktorów i przyczep za ich udostępnienie i udział w przedsięwzięciu, wszystkim gospodyniom, które piekły ciasta i przygotowywały poczęstunek dla przybyłych na dożynki widzów i gości. Mieszkańcom Aleksandrowa Czwartego za szczególny wysiłek, zaangażowanie i doskonała organizację: Pani Renacie Miarowskiej za organizację „Zagrody” z tradycyjnym poczęstunkiem i wszystkim paniom i panom, którzy z wielką pomysłowością i poświęceniem wydawali  w "Zagrodzie" tradycyne potrawy, które przygotowali mieszkańcy Aleksandrowa: Alicja Nizio, Róża Styczyńska, Renata Wrębiak, Alicja Margol, Agnieszka Ćmil, Małgorzata Nizio, Krzysztof Nizio, Okon PIotr, Wasong Daniel, Maciocha Anna, Bździuch Agnieszka, Kusiak Marzena.

Małgorzacie Borowiec za przygotowanie poczęstunku ciastem (również Wiesławie Wrębiak i Alicji Margol) oraz za doskonałą organizację, zaangażowanie.

 

Zapraszamy do GALERII, w której umieszczone są zdjęcia z tegorocznych dożynek. (Galeria - wydarzenia kulturalne - Dożynki Powiatu Biłgorajskiego 2014 r.)

 

 
„Dla przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Aleksandrów PDF Drukuj Email
piątek, 25 lipca 2014 07:28

 

logoPOKLkolor    logoefs

Gmina Aleksandrów przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności zrealizowała pozalekcyjne zajęcia w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Nr i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nr i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.

Nr i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie przez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Przeprowadzono

 
Karta dużej rodziny PDF Drukuj Email
wtorek, 22 lipca 2014 06:38

duzafamiliaW związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755) Gmina Aleksandrów informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przyjmowane są wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dodatkowo informujemy, że składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://rodzina.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl

 
Piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach” w Aleksandrowie PDF Drukuj Email
wtorek, 22 lipca 2014 06:18

thumb IMG 7367Dzieci bardzo wcześnie zaczynają korzystać z Internetu. Już trzylatki potrafią dobrze sobie radzić w świecie gier online. Dlatego jak najszybciej powinniśmy uczyć maluchy bezpiecznego surfowania po sieci. Taką okazją był piknik, na którym dzieci nie tylko świetnie się bawiły ale również zdobywały wiedzę jak unikać zagrożeń w Internecie.

Piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach” w Aleksandrowie odbył się 17 lipca 2014 roku. Wzięły w nim udział maluchy z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie oraz dzieci, które przyszły indywidulanie. Najmłodsi uczestnicy spotkania mieli 3, a najstarsi 12 lat. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie już po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Orange, która  poprzez zabawę, uczyła dzieci, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Impreza nawiązywała do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl. W budynku Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego, w którym mieści się biblioteka, w tym dniu powstały

 
XX Konkurs Piosenki Partyzanckiej - podsumowanie PDF Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
piątek, 11 lipca 2014 11:13

thumb DSCN0129W ostatnią niedzielę, 6 lipca 2014r. odbył się XX Konkurs Piosenki Partyzanckiej. Zespoły i chóry biorące udział w konkursie spotkały się, jak co roku na Polanie Dąbrowa. Zarówno w opinii uczestników konkursu jak i jurorów poziom tegorocznej edycji był wyjątkowo wysoki. Spośród 26 zespołów zgłoszonych do konkursu wyłoniono 12.

Zgodnie z zaplanowanym programem spotkanie w Dąbrowie rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w intencji zespołów biorących udział w konkursie oraz członków Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy” mszę celebrował ks. kanonik Tadeusz Sochan- proboszcz parafii w  Górecku Kościelnym oraz  ks. dr Paweł Płaczek który przyjechał do nas ze Szczecina. Po mszy i powitaniu gości przez Wójta Gminy Aleksandrów Józefa Henryka Białego wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy „Aleksandrowiacy” oraz zespół wokalno-instrumentalny „Wyklęci” z Tomaszowa Lubelskiego. Zespół ten, prowadzony przez

 
W Aleksandrowie zakończono zajęcia edukacyjne w ramach projektu POKL „Młodzi po sukces” PDF Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 2.67 na 5)
czwartek, 26 czerwca 2014 00:00

 

logopokl                                    logoefs


W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. kard. S. Wyszyńskiego w Aleksandrowie korzystało z pomocy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Stało się tak w efekcie skutecznego wniosku o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Cel projektu był zbieżny z wytycznymi nakreślonymi przez Instytucję Pośredniczącą (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) dla części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nr i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nr i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.

Nr i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu „Młodzi po sukces” było

 
ALEKSANDROWSKIE SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM Podsumowanie projektu „ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO” PDF Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 3.67 na 5)
piątek, 13 czerwca 2014 08:43

 

thumb P1011245Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę jak ważne jest przekazywanie i kultywowanie dziedzictwa. W Aleksandrowie większości mieszkańców nie trzeba do tego przekonywać. Gminna Biblioteka Publiczna 09 czerwca 2014 roku podsumowała roczne działania prowadzone od czerwca 2013 roku. w ramach gminnego projektu „Zachować dziedzictwo” Był on częścią konkursu „Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość” ogłoszonego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w  Biłgoraju. Na projekt „Zachować dziedzictwo” składało się bardzo wiele różnorodnych form, których uczestnikami były różne grupy z aleksandrowskiej społeczności. Najwięcej z nich oczywiście było adresowanych do dzieci i młodzieży. Starsi natomiast dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem aby nasze korzenie nie zniknęły w pędzie współczesności.  Były to warsztaty, spotkania, konkursy, zajęcia, zabawy, kalambury, lekcje biblioteczne, turniej, mniejsze projekty, wystawy i inne. Efektami tych wszystkich działań poza poznawaniem oraz ochroną naszego dziedzictwa kulturowego i

 
Laura Łącz w Aleksandrowie 29.05.2014 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 czerwca 2014 07:50

 

dkklogo 

thumb P1011049Laura Ewa Łączpolska aktorka teatralna, filmowa i pisarka. Jest absolwentką PWST w Warszawie z roku 1977oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Na deskach teatru zadebiutowała w 1978 roku rolą Kobiety w sztuce Ballada Łomżyńska Ernesta Brylla. W latach 1977 - 2000 występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W roku 1983 otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, telewizyjnych, serialach, przedstawieniach teatralnych i Teatru Telewizji.

Jest autorką książek dla dzieci, m.in. "Sekret czarnego łabędzia", "Spełnione marzenia", "Bajki i wiersze na cztery pory roku" i najnowszej „Abecadło” ale również podręczników i słuchowisk radiowych.

 

źródło: wikipedia.pl

 

Laura Łącz 29 maja 2014 roku odwiedziła czytelników w Aleksandrowie. Ta znana aktorka i pisarka była

 
Tydzień bibliotek w Aleksandrowie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 maja 2014 08:14

 thumb IMG 6976Tydzień Bibliotek jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tym roku jego obchody zostały zorganizowane pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia!”. W ramach tych obchodów w aleksandrowskiej bibliotece odbyły się dwa konkursy i inne wydarzenia.

12 maja 2014 roku zostały przeprowadzone eliminacje gminne powiatowego konkursu głośnego czytania pn. „Radość czytania”, organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju. Współorganizatorem tych eliminacji była Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie. W etapie szkolnym wzięło udział ponad 40 uczniów. Komisja Konkursowa wysłuchała 18 finalistów, którzy zaprezentowali teksty z literatury polskiej i światowej. Nagrodę główną i przepustkę do etapu powiatowego otrzymała Julia Bździuch a wyróżnienia zdobyły: Gabriela Kusiak, Julia Jastrzębska, Dagmara Jastrzębska, Zuzanna Zawiślak, Natalia Kusiak. Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dla uczniów biorących udział w konkursie przygotowano poczęstunek. 14 maja natomiast odbyło się uroczyste posumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Malowane poezją”.  Druga „Noc w Bibliotece” w aleksandrowskiej placówce odbyła się z

 
Podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „ Malowane Poezją” 14 .05.2014 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 15 maja 2014 09:14

 thumb IMG 7047W sali  widowiskowej Urzędu Gminy Aleksandrów pośród pachnących bukietów bzu 14 maja 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „ Malowane Poezją”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Polska Izba Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  i Wójt Gminy Aleksandrów. Natomiast patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza, „Guliwer”, „Portal Księgarski”  i „Nowa Gazeta Biłgorajska”. 

Tradycyjnie mottem konkursu były słowa autorstwa Simonidesa:  „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja - mówiącym malarstwem.” Jego celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz wyrażania jej za pomocą sztuk plastycznych. Na konkurs wpłynęło ze 123 różnych instytucji, z terenu całej Polski (szkół, bibliotek, świetlic, domów kultury, klubów) ogółem 923 prace w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej- 493 prace, klasy IV-VI szkoły podstawowej-289 prac, klasy I-III gimnazjum-141 prac). Komisja Konkursowa nagrodziła i wyróżniła 35 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Prace 18 zakwalifikowała do

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 21

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz

Kapitał ludzki Projekt "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia europejska